Etiket: 1’er ritmik sayma boyama

Bu çalışmada ritmik saymanın ne olduğunu kısaca özetleyen bilgiden sonra ileriye ve geriye birer ritmik...

Bu çalışmada ritmik saymanın ne olduğunu kısaca özetleyen bilgiden sonra ileriye ve geriye birer ritmik sayma ile ilgili özgün ve kaliteli tasarımı ile 2 sayfalık etkinlik sayfası bulunmaktadır. Bu çalışmada 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayma kazanımına uygun etkinlikler yer almıştır.

Bu çalışmada ritmik saymanın ne olduğunu kısaca özetleyen bilgiden sonra ileriye ve geriye birer ritmik...