Etiket: 2. sınıf kesirler

2. Sınıf Matematik dersi "Bütün, Yarım, çeyreği" modelle gösterelim konusunun yani kesirlerin konu anlatımı bu...

Kesirler (Bütün-Yarım-Çeyrek)

2. Sınıf Matematik dersi “Bütün, Yarım, çeyreği” modelle gösterelim konusunun yani kesirlerin konu anlatımı bu çalışmada vardır. Bu çalışmada kavramların tanımları yapıldıktan sonra konuya ait onlarca etkinlik ve görsel çalışma bulunmaktadır.

Bütün : Bir varlığın parçalara ayrılmamış, tam (eksilmemiş) haline bütün denir.

Yarım : Bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde, elde ettiğimiz eş parçalardan her birine yarım denir. Bir bütünde iki yarım vardır. İki yarım bir bütün oluşturur.

Çeyrek : Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde, elde ettiğimiz eş parçalardan her birine çeyrek denir. Bir bütünde iki yarım, bir yarım içinde de iki çeyrek bulunur. Bir bütünde 4 çeyrek vardır.

Bütününü yarıma çevirme için : Bir bütünde iki yarım olduğunu biliyoruz. Bütünleri yarıma çevirmenin kısa yolu. Bütün sayısını 2 ile çarparız.

Örnek :  4 bütün kaç yarım eder?

Bunu bulmanın kısa yolu bütün sayısını 2 ile çarpmaktır. Bunun nedeni ise bir bütünden 2 yarım elde ediyoruz.

 

 

 

 

4  x  2  = 8  yarım

Örnek : 2 bütün kaç çeyrek eder?

Bunu bulmanın kısa yolu bütün sayısını 4 ile çarpmaktır. Bunun nedeni ise bir bütünden 4 çeyrek elde ediyoruz.

Çeyrek

Kesirle (Çeyrek)

2  x  4  = 8 çeyrek eder.

Örnek : 3 bütün kaç çeyrek eder?

Bunu bulmanın kısa yolu bütün sayısını 4 ile çarpmaktır. Bunun nedeni ise bir bütünden 4 çeyrek elde ediyoruz.

3 bütün X  4 = 12 çeyrek eder.

3 x 4 = 12 çeyrek

Örnek : 8 çeyrek kaç bütün eder?

Bir bütünde dört çeyrek vardır. Bütünleri çeyreğe çevirmenin kısa yolu. Bütün sayısını 4 ile çarparız.Bunu öğrenmiştik.  Çeyreği bütüne çevirirken ise çeyrek sayısını 4’e böleriz.

8  ÷  4 = 2 ‘eder. Demek ki 8 çeyrek 2 bütün edermiş.

 

Kesirler (Bütün-Yarım-Çeyrek) 2. Sınıf Matematik dersi "Bütün, Yarım, çeyreği" modelle gösterelim konusunun yani kesirlerin konu anlatımı...