Etiket: 2. sınıf sebep sonuç ilişkisi konu anlatımı

Bir olay, iş, davranış veya durumun sebepleriyle anlatıldığı cümleler sebep sonuç cümlesi olarak adlandırılır.

 

Sebep (Neden) – Sonuç Cümleleri

Bir olay, iş, davranış veya durumun sebepleriyle anlatıldığı cümleler sebep sonuç cümlesi olarak adlandırılır. Cümlelerimizde sebep-sonuç ilişkisi kurarken “için, çünkü, bunun nedeni, bu yüzden, bunun sonucunda, dolayısıyla” gibi ifadeler kullanırız. Bu yüzden ifadesi olumsuz sonuç bildiren cümleler için kullanılmaz. Sebep – sonuç bildiren cümleler “Neden?, Niçin” sorularına cevap verir.

Örnek : Hava soğuk olduğu için parka gitmedim.

Sebep: Havanın soğuk olması Sonuç: Parka gitmemek.

  Sebep (Neden) - Sonuç Cümleleri Bir olay, iş, davranış veya durumun sebepleriyle anlatıldığı cümleler sebep sonuç...