Etiket: Uzamsal ilişkiler

Bu sayfada

 *Alt-üst

*Yukarı- aşağı

* Arasında- yanında

* Arkasında-içinde

* Eşlik ( eş olanı bulma, farklı olanı bulma, benzerlik)

Bu sayfada  *Alt-üst *Yukarı- aşağı * Arasında- yanında * Arkasında-içinde * Eşlik ( eş olanı bulma, farklı olanı bulma, benzerlik)
1. Sınıf matematik dersinde öğrencilerimizin bazı kavramları öğrenmesi için hazırladığım etkinlik çalışmasını paylaşmak istedim.