Harf ve Rakam Kartları

1. sınıf okutan öğretmen arkadaşların okuma yazma öğretiminde kullandığı 1'den 20'ye kadar sayı kartlarını TTKB...
sınıf okutan öğretmen arkadaşların okuma yazma öğretiminde kullandığı harf kartlarını TTKB Yazı fontu ile kaliteli...