Türkçe

İlköğretim yıllarında kazanılan okuma anlama becerisi öğrencinin yasamı boyunca tüm öğrenmelerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir.
Okuduğumuz bir metinde ya da paragrafta anlatılanları en iyi açıklayan kelime veya kelime topluluğuna "başlık"...
“İlköğretim yıllarında kazanılan okuma anlama becerisi öğrencinin yasamı boyunca tüm öğrenmelerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu...
Bir metinde veya paragrafta üzerinde konuşulan ya da anlatılan düşünceye, olaya, durumlara metnin konusu denir. ...
Bugün hava bulutlu. Ancak ara ara güneş açıyor. Havaların hali hiç belli olmuyor. Aynı gün...
Hikaye : Yaşanmış ya da yaşanabilecek olan olayları kişi, yer ve zaman belirterek anlatan yazılara hikâye...
İlköğretim yıllarında kazanılan okuma anlama becerisi öğrencinin yasamı boyunca tüm öğrenmelerini olumlu ya da olumsuz...
İş, oluş hareket bildiren kelimelere eylem (fiil) denir. Varlıkların yaptığı işi, oluşu, hareketi bildiren kelimeler...
İlköğretim yıllarında kazanılan okuma anlama becerisi öğrencinin yasamı boyunca tüm öğrenmelerini olumlu ya da olumsuz...
Cümlede ismin yerine kullanılan kelimelere adıl (zamir) denir. "Ben, sen, o, biz, siz, onlar” kişi...
İlköğretim yıllarında kazanılan okuma anlama becerisi öğrencinin yasamı boyunca tüm öğrenmelerini olumlu ya da olumsuz...
İlköğretim yıllarında kazanılan okuduğunu anlama becerisi öğrencinin yasamı boyunca tüm öğrenmelerini olumlu ya da olumsuz...
Bu tür sözcüklere varlıkların özelliklerini belirten sözcükler (ön ad )denir. Varlıkların özelliklerini bildiren bu sözcükler...
Topluluk adı : Çoğul eki almamasına rağmen yani tekil olduğu halde birden fazla varlığı...
İlköğretim yıllarında kazanılan okuduğunu anlama becerisi öğrencinin yasamı boyunca tüm öğrenmelerini olumlu ya da olumsuz...
Aynı türden insan, hayvan, bitki, eşya vb varlıkların birden fazlasını belirten adlara denir. "-ler, -lar”...
Perdeden vuran güneş ışığı Aylin’i uyandırdı. Önce biraz gerinip vücudunu esnetti, sonra hızlıca doğrulup lavaboya...
Aynı türden varlıkların tümünü gösteren adlara tür (cins) adı denir. tür adların benzerlerine dünyada çokça...
Özel adlar cümlenin, ister başında, ister ortasında, isterse sonunda olsun her zaman büyük harfle başlar....
Dünyada tek olan, bir eşi ve benzeri olmayan varlıklara verilen adlara özel ad (isim) denir....
İnsanların, canlı ve cansız, yaratılmış tüm varlıkların bir adı vardır. İşte canlı, cansız varlıkları tanımamızı...
Bu çalışmamızda okuma anlamaya yönelik okuma metini ve bu metne ait sorular yer almaktadır. Ayrıca...
Gerçek yaşamımızda yaşanması mümkün olmayan, tamamen zihnimizde canlandırdığımız ve olmuş gibi düşündüğümüz olayları hayal ürünü...
Bu çalışmamızda okuma anlamaya yönelik okuma metini ve bu metne ait sorular yer almaktadır. Ayrıca...
Duygularımızı anlatmaya yarayan “mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık, öfke, pişmanlık, sevinme, telaşlanma” belirten ifadelere
O halde duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken "ama, lakin, fakat, veya, yalnız, ve, rağmen” gibi...
Varlıkları karşılaştırırken “ farklı olarak, gibi, benzer, daha, aynı, tıpkı, kadar, göre” gibi kelimeler cümlelerde...
Bu çalışmamızda okuma anlamaya yönelik okuma metini ve bu metne ait sorular yer almaktadır. Ayrıca...
Yaşanmış ya da yaşanabilecek olan olayları kişi, yer ve zaman belirterek anlatan yazılara hikâye (öykü)...
Bir olay, iş, davranış veya durumun sebepleriyle anlatıldığı cümleler sebep sonuç cümlesi olarak adlandırılır.
12