Ercan Akmercan

2. Sınıf Paylaşımları

Perdeden vuran güneş ışığı Aylin’i uyandırdı. Önce biraz gerinip vücudunu esnetti, sonra hızlıca doğrulup lavaboya...
Aynı türden varlıkların tümünü gösteren adlara tür (cins) adı denir. tür adların benzerlerine dünyada çokça...
Özel adlar cümlenin, ister başında, ister ortasında, isterse sonunda olsun her zaman büyük harfle başlar....
Dünyada tek olan, bir eşi ve benzeri olmayan varlıklara verilen adlara özel ad (isim) denir....
Su, süt, zeytinyağı, mazot, benzin, meyve suyu, sirke suyu gibi akışkan olan maddelere sıvı maddeler...
İnsanların, canlı ve cansız, yaratılmış tüm varlıkların bir adı vardır. İşte canlı, cansız varlıkları tanımamızı...
Bu çalışmamızda toplama ve çıkarma işlemi gerektiren bir veya birkaç işlem gerektiren problemleri kurma ve...
Bu çalışmamızda okuma anlamaya yönelik okuma metini ve bu metne ait sorular yer almaktadır. Ayrıca...
Gerçek yaşamımızda yaşanması mümkün olmayan, tamamen zihnimizde canlandırdığımız ve olmuş gibi düşündüğümüz olayları hayal ürünü...
Yukarıda Ferdi ile Eymen çözdükleri işlemlerde eşittir (=) sembolünü işlemin sonucunu göstermek için kullandılar. Burada...
Çıkan sayıyı bulmak için eksilen sayıdan farkı çıkarırız. Çıkan = Eksilen - Fark . Yukarıda...
Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için fark ile çıkan toplanır. Eksilen = Çıkan  + Fark...
Toplama işleminde verilmeyen toplananlardan birini bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız.
Bu çalışmamızda okuma anlamaya yönelik okuma metini ve bu metne ait sorular yer almaktadır. Ayrıca...
Duygularımızı anlatmaya yarayan “mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık, öfke, pişmanlık, sevinme, telaşlanma” belirten ifadelere
O halde duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken "ama, lakin, fakat, veya, yalnız, ve, rağmen” gibi...
İki sayının farkını tahmin ederken eksilen ve çıkan sayıları en yakın onluğa yuvarlarız. Sonra çıkarma...
Toplama problemi kurma için verilenler ve istenenlerden yola çıkarak toplama işlemi gerektiren problem kurarız. Bazen...