Ercan Akmercan

2. Sınıf Paylaşımları

Üçer Ritmik Sayma Bu çalışmamız 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer ritmik sayma;...
Sınıfımla ilgi karar alırken öğretmenimiz bizim fikirlerimizi alır. Mesela sınıf kurallarını belirleme sürecinde öğretmenimiz görüşlerimizi...
Bol etkinlikli bir çalışma daha sitemizde. Bu çalışmada; Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerinden bölerek yazma...
Bu çalışmamız 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve...
Okulla ilgili işlerimizi bir programa göre yaparız. Bu nedenle öğretmenlerimiz okullar açıldığında haftalık ders programını...
Bu çalışmamız 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve...
Yazımı yanlış olan kelimelerin öğretilmesine yönelik 2 sayfadan oluşan etkinliğimizde yanlış ve doğru kelimelerin öğretimi,...
Kişisel farklılıklarımızdan, Duygu ve düşüncelerimizden, İlgi ve yeteneklerimizden, Benzer ve farklı yönlerimizden bahsedildi. Hepimiz farklıyız...
Çalışmamız iki sayfadır. Bu iki sayfada; fiziksel ve kişisel özellikler nelerdir sorusuna cevap bulacağız. Yapabildiklerimiz,...
Yeni bir çalışma daha sitemizde paylaşımda. Bu çalışmada; Sözcük nedir? sorusunun cevabını aradık. Alfabetik...
Hece bilgisine ait sorulardan oluşan mini bir test oldu. Okuma anlama soruları ve hece bilgisine...
Bu çalışmada Türkçe hece bilgisi ile ilgili ölçme değerlendirme yer almaktadır. Çalışmada hece bilgisinin anlaşılıp...
Bu çalışmamız 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve...
Bu çalışmada ritmik saymanın ne olduğunu kısaca özetleyen bilgiden sonra ileriye ve geriye birer ritmik...
100’den küçük doğal sayılarda rakamların basamak değerlerini öğrenmeye yönelik bol modelli bir etkinlik çalışması oldu....
100'den küçük doğal sayıların basamak adlarını modeller üzerinde adlandırma ile ilgili bol etkinlikli bir çalışmayı...
Bu çalışmada Türkçe hece bilgisi ile ilgili kısa konu anlatımı ve etkinliklerin devamı yer almaktadır....
Kısaca hece nedir? Konu anlatımı yapılmış olup, sonraki sayfalarda etkinlik sayfaları ve değerlendirme sayfaları yer...