Online Deneme

Bu çalışmamızda 1. sınıf harf - hece bilgisine ait online test ve PDF dosyası...
Bu çalışmamızda 1. sınıf harf bilgisine ait test bulunmaktadır. Test soruları orta, iyi ve üst...
Bu çalışmamızda 3. sınıf harf bilgisine ait test bulunmaktadır. Test soruları iyi ve üst seviye...
Deste ve düzine online test çalışması. Bu çalışma iyi ve üzeri öğrenci seviyesine uygundur.
Online Sınav Sistemleri sınavların zaman, mekân, basılı materyal ve öğretmen gözetiminde gerçekleşen geleneksel sınav yöntemlerine...